Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

bartvein

July 13 2019

bartvein
9022 5fab 500
Reposted fromsoftboi softboi

July 10 2019

bartvein

July 07 2019

bartvein
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viakitsunesoba kitsunesoba

July 04 2019

bartvein
0964 c7be 500
Reposted fromniente niente viapersona-non-grata persona-non-grata

July 02 2019

bartvein
1025 d33c 500
Reposted fromsoftboi softboi

July 01 2019

bartvein
9923 f35d 500
Reposted frombearded bearded

June 24 2019

bartvein
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viastuckedinsoul stuckedinsoul
bartvein
3447 7c79 500
Reposted fromsoftboi softboi
bartvein
3633 f289
Reposted frompunisher punisher

June 19 2019

bartvein
7584 2f0b 500
Reposted frompunisher punisher

May 30 2019

bartvein
3787 5759 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 26 2019

bartvein
Reposted fromtojika4 tojika4 viaoll oll

May 23 2019

bartvein
3674 fe8c 500
Reposted fromsoftboi softboi
bartvein
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

May 17 2019

bartvein
1828 b68d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

May 16 2019

bartvein
2088 5d0e 500

May 15 2019

bartvein
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish vialaparisienne laparisienne

May 13 2019

bartvein
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

May 04 2019

bartvein
8702 be02
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl