Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

bartvein
3674 fe8c 500
Reposted fromsoftboi softboi
bartvein
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

May 17 2019

bartvein
1828 b68d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

May 16 2019

bartvein
2088 5d0e 500

May 15 2019

bartvein
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish vialaparisienne laparisienne

May 13 2019

bartvein
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

May 04 2019

bartvein
8702 be02
Reposted fromsoftboi softboi

April 30 2019

bartvein
4147 4356 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadivi divi

March 30 2019

bartvein
9309 ca7f
Reposted fromgrobson grobson

March 22 2019

bartvein
4739 11f0 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
bartvein

March 21 2019

bartvein
8018 f873 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
bartvein
2393 1a91 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
bartvein
Reposted fromfungi fungi viamothsdevourer mothsdevourer
bartvein
3316 7b6b 500
Reposted fromsavatage savatage viathor7o thor7o

March 10 2019

bartvein

March 06 2019

bartvein
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou

February 17 2019

bartvein
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viael-kaktus el-kaktus

February 03 2019

bartvein
2749 ce7c 500
Reposted fromsoftboi softboi
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl