Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

bartvein
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viael-kaktus el-kaktus

February 03 2019

bartvein
2749 ce7c 500
Reposted fromsoftboi softboi
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 10 2018

November 07 2018

bartvein

Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.

— Maria Dąbrowska
Reposted fromkrn krn

November 06 2018

bartvein
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
bartvein
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viacytaty cytaty

November 05 2018

bartvein
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk

October 30 2018

bartvein
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaMartwa13 Martwa13

October 29 2018

bartvein
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt

October 27 2018

bartvein
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt vianiedonaprawienia niedonaprawienia

October 26 2018

bartvein
2879 b42a
Reposted fromRowena Rowena
bartvein
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viablotind blotind
bartvein
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza viacytaty cytaty
bartvein
2571 0b62
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

October 21 2018

bartvein
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...

October 18 2018

bartvein
5447 ffc0
bartvein
9282 a988 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczoo czoo
bartvein
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaczoo czoo
bartvein
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl