Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

bartvein
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 21 2017

bartvein
8176 3332
Reposted fromMarina2602 Marina2602 viaemtezmazupe emtezmazupe

October 16 2017

4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaepi epi
bartvein
7482 24c1 500
„Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
bartvein
2665 205e
Reposted frommagdabu magdabu viaepi epi
bartvein

September 12 2017

bartvein
6194 9a9d
Reposted fromohshit ohshit viaepi epi

September 10 2017

bartvein
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
bartvein
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk - Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
Reposted fromIriss Iriss viapannakies pannakies
bartvein
8129 f399
Reposted fromkarahippie karahippie

September 01 2017

bartvein
Reposted fromnfading nfading viacytaty cytaty

August 28 2017

bartvein
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 24 2017

bartvein
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaepi epi
3412 35d2 500
Reposted fromcensored-aggregator censored-aggregator viaepi epi

July 01 2017

bartvein
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy
bartvein
-Wciąż o niej myślisz?
-Zdarza mi się.
-Często?
-Trochę rano, trochę w południe, trochę wieczorem, trochę w nocy.
— Marc Levy
Reposted frommooncat mooncat viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

bartvein
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi

May 20 2017

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vialonelypassenger lonelypassenger
bartvein
1203 7d34
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl