Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

bartvein
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan

June 02 2018

4894 88ea 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaunterland unterland

May 22 2018

bartvein
3827 7261
#15
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie viacytaty cytaty

May 21 2018

bartvein
6365 47d9 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabudas budas

May 18 2018

bartvein
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadangel dangel

May 15 2018

6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaepi epi

May 14 2018

bartvein
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viaBabson Babson

May 13 2018

bartvein
4728 719a 500
Reposted fromnutt nutt viastraycat straycat

April 17 2018

bartvein
1560 8278 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
bartvein

April 15 2018

bartvein
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viarocktenner rocktenner

November 26 2017

bartvein
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 21 2017

bartvein
8176 3332
Reposted fromMarina2602 Marina2602 viaemtezmazupe emtezmazupe

October 16 2017

4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaepi epi
bartvein
7482 24c1 500
„Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
bartvein
2665 205e
Reposted frommagdabu magdabu viaepi epi
bartvein

September 12 2017

bartvein
6194 9a9d
Reposted fromohshit ohshit viaepi epi

September 10 2017

bartvein
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
bartvein
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk - Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
Reposted fromIriss Iriss viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl